FAQ

Zonnebuur is een energiecoöperatie die zonnesystemen voor woningcorporaties laat ontwerpen, installeren en onderhouden. Zonnebuur handelt zonder winstoogmerk. In opdracht van uw woningcorporatie laten wij de zonnepanelen op uw woongebouw installeren en onderhouden. De overheid keert voor deze installatie een subsidie uit. Deze wordt door uw woningcorporatie in mindering gebracht op uw servicekosten.

Zodra de zonnepanelen zijn geïnstalleerd, start uw deelname. Aan het eind van het jaar weten we hoeveel de zonnepanelen hebben opgewekt. Dan stellen we de bijdrage vast voor u als deelnemer. Deze vindt u terug op een jaarlijkse afrekening.

Zodra u verhuist, bent u niet langer deelnemer. U ontvangt de bijdrage tot het moment dat uw huur wordt beëindigd.

Ja, maar dan ontvangt u niet langer de bijdrage van Zonnebuur.

De eerste stap is het aanleggen van de zonnepanelen op het dak. Deze worden met een kraan op het dak gehesen. De zonnepanelen worden daarna aangesloten op een centrale elektriciteitsmeter in uw woongebouw. We hoeven dus geen werkzaamheden in uw woning te verrichten. Uiteraard wordt u op de hoogte gebracht van de werkzaamheden als het zover is.

De precieze hoogte van de bijdrage is terug te vinden in de brief of brochure. Heeft u nog niks ontvangen? U kunt dan contact opnemen met Zonnebuur.

Nee, per adres kan maar één persoon deelnemen.

De bijdrage uit de subsidie ontvangt u voor minimaal 15 jaar.

De overheid stelt als minimale eis voor de uitkering van de subsidie aan Zonnebuur dat jaarlijks de deelnemerslijst met naam en toenaam doorgegeven wordt. De deelnemerslijst wordt ook doorgegeven aan uw woningcorporatie, die met de subsidie uw servicekosten verlaagt. Dit gebeurt conform privacy regelgeving (AVG).

De overheid wil dat wonen energiezuiniger wordt. Daarom moedigt zij nieuwe energievormen aan, zoals zonnepanelen. Hiervoor heeft zij een subsidie beschikbaar gesteld. Zonnebuur installeert de zonnepanelen en de subsidie keert Zonnebuur uit onder de deelnemende huurders.

Nee. De bijdrage heeft geen invloed op uw (huur)toeslag of bijstand.

Dat kan. Neem hiervoor contact op met info@zonnebuur.nl.